PK-folket Männen
Format: Flexband
Antal sidor: 296
Utg.datum: 2021.09.01
Förlag: Debattförlaget
ISBN: 978-91-987061-1-6

PK-folket innehåller ett sextiotal porträtt av ledande svenska politiker, myndighetschefer, journalister och opinionsbildare. Det som ursprungligen var tänkt som en bok, blev alltför omfångsrikt och PK-folket har därför delats i två böcker: En om de politiskt korrekta männen och en om kvinnorna. I allt väsentligt är porträtten sakliga. Det som dessa offentliga personer sagt och gjort (eller inte gjort) får tala för sig självt.

Det en rätt motbjudande samling av offentliga personer som presenteras. Det omdömet baseras inte på deras politiska preferenser utan på deras moraliska brister, obekymrade förhållningssätt till sanningen, okunnighet och, inte minst, den nöjda sadism med vilken de smädar sina politiska motståndare. PK-folket är värdegrundstroende. De har frånsagt sig rätten att tänka själva och bilda egna uppfattningar i samhällsviktiga frågor. Deras politiska uttalanden är inlärda och därmed förutsägbara. Den som är duktig på att säga de rätta PK-flosklerna vid rätt tillfälle kan få en fin karriär med hög lön och makt över andra människor.

PK-folket knyter an till i synnerhet två av Karl-Olov Arnstbergs tidigare böcker: PK-samhället (2016) och Godhetstyranniet (2020)

250:- inkl. moms och porto

Gör så här:

  1. Betala in 250 kr inkl. porto på plusgiro 463 33 86-0
  2. Märk i meddelandefältet med ditt signum eller namn
  3. Maila arnstberg@debattforlaget.se och skriv signum eller namn samt vart boken ska skickas.

Du kan också köpa boken mot faktura genom att ringa eller maila förlaget. Men till ordinarie pris: 250 kr plus porto 65 kr.

Från utlandet
För europeiska kunder utanför Sverige är portotillägget 40 kr för en bok och 90 kr för två böcker.
Sätt in beloppet på plusgiro 463 33 86-0
De här uppgifterna behöver du:
BIC NDEASESS
Iban SE6795000099601846333860

Karl-Olov Arnstberg
Gränsvägen 7
826 37 Söderhamn

Maila arnstberg@debattforlaget.se och bekräfta insättningen samt skriv också den adress dit boken ska skickas i det mailet.

debatt_forlaget_logo_small